Top of Page
menuGlobal NetworkVietnamJoin UsStart Contents

Join Us

Shimizu Corporation is a comprehensive design-build firm that provides a wide range of services - from site selection and planning to construction and maintenance. we specialize in tailoring creative solutions to our clients needs.

Shimizu Corporation là Nhà Thầu thiết kế và xây dựng với các dịch vụ toàn diện bắt đầu từ lúc khách hàng chọn địa điểm xây dựng cho đến hết thời gian bảo hành.
Chúng tôi là Nhà Thầu chuyên nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp mang tính sáng tạo đến cho các khách hàng.

Contact Info / Thông Tin Liên Hệ

Contact: Mrs. Yen

Address: Shimizu Corporation, Hanoi Office

              3rd Floor, 14 Lang Ha Building, Lang Ha St, Ba Dinh Dist

Phone: 84.24.37720500

Email: recruit.vietnam@shimz.biz
Menu

Join Us


pagetop

Footer Menu
Page EndPage Top