ShimzVIETNAM

Join Us

Shimizu Corporation is a comprehensive design-build firm that provides a wide range of services - from site selection and planning to construction and maintenance. we specialize in tailoring creative solutions to our clients needs.

Shimizu Corporation là Nhà Thầu thiết kế và xây dựng với các dịch vụ toàn diện bắt đầu từ lúc khách hàng chọn địa điểm xây dựng cho đến hết thời gian bảo hành.
Chúng tôi là Nhà Thầu chuyên nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp mang tính sáng tạo đến cho các khách hàng.

Contact Info / Thông Tin Liên Hệ

Contact
Mrs. Yen
Address
Shimizu Corporation, Hanoi Office
3rd Floor, 14 Lang Ha Building, Lang Ha St, Ba Dinh Dist
Phone
84.24.37720500
Email
recruit.vietnam@shimz.biz